Slik bestiller du varer

Send en mail til: alletiders@halden.net

Varer sendes pr post etter registrert innbetaling til vår bank konto. Kan også sendes pr postoppkrav, men blir et dyrere alternativ fra postens side.

Ingen kommentarer: